სწრაფი მომზ. ვერმიშელი სოკოთი (100) 60გრ

სწრაფი მომზ. ვერმიშელი სოკოთი (100) 60გრ

ანაკომი ნახვები : 4
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"