სწრაფი მომზ. ვერმიშელი ქათმის (100) 60გრ,

სწრაფი მომზ. ვერმიშელი ქათმის (100) 60გრ,

ანაკომი ნახვები : 3
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"