სწრაფი მომზ. წვნიანი ლაფშით და სოკოს ბულიონით (24) 50გრ

სწრაფი მომზ. წვნიანი ლაფშით და სოკოს ბულიონით (24) 50გრ

ანაკომი ნახვები : 1
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"