სწრაფი მომზ. წვნიანი ლაფშით და საქონლის ბულიონით  (24) 50გრ

სწრაფი მომზ. წვნიანი ლაფშით და საქონლის ბულიონით (24) 50გრ

ანაკომი ნახვები : 3
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"