სწრაფი მომზ. წვნიანი ლაფშით და საქონლის ბულიონით  (24) 50გრ

სწრაფი მომზ. წვნიანი ლაფშით და საქონლის ბულიონით (24) 50გრ

ანაკომი ნახვები : 41
კომპანია "თეთრი დათვი"
კომპანია "ჩერქიზოვო"
კომპანია "ფრიქსი"
კომპანია "ლოტე"
კომპანია "ჯორჯიან ბეიქერს"
კომპანია "პერფეტი"
კომპანია "ერმანი"
კომპანია "ხოხლანდი"
კომპანია "კამპინა"
კომპანია "ანაკომი"
კომპანია "ჩიპიტა"