სწრაფი მომზ. წვნიანი ლაფშით და ქათმის ბულიონით (24) 50გრ

სწრაფი მომზ. წვნიანი ლაფშით და ქათმის ბულიონით (24) 50გრ

ანაკომი ნახვები : 2
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"