სწრაფი მომზ. ლაფშა თეფშებში ზღვის პროდუქტებით (24) 75გრ

სწრაფი მომზ. ლაფშა თეფშებში ზღვის პროდუქტებით (24) 75გრ

ანაკომი ნახვები : 8
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"