რულეტი "კოვისი" სგუშონით, 175გრ (15)

რულეტი "კოვისი" სგუშონით, 175გრ (15)

რამენსკი ნახვები : 3
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"