მინი რულეტი "მასტერ დესერტა" ტყის კენკრა, 175გრ (15)

მინი რულეტი "მასტერ დესერტა" ტყის კენკრა, 175გრ (15)

რამენსკი ნახვები : 7
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"