იოგურტი ალპენლანდი ანანასი/ვაშლატამა-ფორთოხალი ,4*100/95გრ,2.5% (24)

იოგურტი ალპენლანდი ანანასი/ვაშლატამა-ფორთოხალი ,4*100/95გრ,2.5% (24)

ერმანი ნახვები : 211
კომპანია "თეთრი დათვი"
კომპანია "ჩერქიზოვო"
კომპანია "ფრიქსი"
კომპანია "ლოტე"
კომპანია "ჯორჯიან ბეიქერს"
კომპანია "პერფეტი"
კომპანია "ერმანი"
კომპანია "ხოხლანდი"
კომპანია "კამპინა"
კომპანია "ანაკომი"
კომპანია "ჩიპიტა"