ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი გემრიელი შესვენება 2.5% მარწყვის 165+15გრ (12)

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი გემრიელი შესვენება 2.5% მარწყვის 165+15გრ (12)

ტკბილეული ნახვები : 28
კომპანია "პანტენი"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"
კომპანია "ჩიპიტა"