დასალევი   ალპენლანდი მარწყვი  290 გრ  1,2% (6)

დასალევი ალპენლანდი მარწყვი 290 გრ 1,2% (6)

ერმანი ნახვები : 10
კომპანია "თეთრი დათვი"
კომპანია "ჩერქიზოვო"
კომპანია "ფრიქსი"
კომპანია "ლოტე"
კომპანია "ჯორჯიან ბეიქერს"
კომპანია "პერფეტი"
კომპანია "ერმანი"
კომპანია "ხოხლანდი"
კომპანია "კამპინა"
კომპანია "ანაკომი"
კომპანია "ჩიპიტა"